Pracuj w chmurze

Chmura (ang. Cloud computing) to oferowanie pełnego, działającego systemu oraz konkretnych funkcjonalności, które są dostępne poprzez Internet. Użytkownik korzysta z aplikacji i jej funkcjonalności w chmurze (przez Internet). Zamiast kluczy instalacyjnych, pudełek – użytkownicy otrzymują loginy i hasła. Nie inwestują w sprzęt, infrastrukturę, utrzymanie, a płacą za faktyczne użytkowanie systemu. Ten rodzaj chmury działa w modelu SaaS, czyli Software as a Service. To chmura, gdzie dostawca zajmuje się wszystkim - sprzętem, systemem operacyjnym, utrzymaniem serwerów na wysokim poziomie wydajności. Modele obsługi oparte na technologii SaaS zyskują olbrzymią popularność wśród użytkowników, gdyż zmniejszają ryzyko wdrażania nowych systemów i zapewniają większą elastyczność sterowania infrastrukturą IT.

Zalety pracy w chmurze

  • Bezpieczeństwo i stabilność działania systemu - bez przerwy czuwamy nad tym, aby system Marketell działał i gwarantujemy jego sprawne funkcjonowanie
  • Ciągła aktualizacja wersji oprogramowania - dzięki temu każdy Użytkownik korzysta zawsze z najnowszej wersji Marketell
  • Brak inwestycji – nie ma potrzeby zakupu serwerów, bram, licencji, portów…. W „chmurze” koszty startowe są minimalne, a dodawanie użytkowników bezproblemowe i bezkosztowe
  • Możliwość łatwego skalowania- Czyli dowolnego powiększania lub pomniejszania liczby użytkowników systemu w zależności od ilości zasobów jakie są potrzebne firmie w aktualnym momencie (miesiącu). Po zatrudnieniu nowego pracownika, jeśli wzrasta zapotrzebowanie na zasoby, zostają one zwiększone bez konieczności instalacji dodatkowego sprzętu, a co z tym związane, ponoszenia kosztów