Wysoka wydajność

Dzięki automatyzacji obsługi działań sprzedażowych masz pewność, że efektywność pracy telemarketerów wzrośnie, wg danych szacunkowych, 2-3 krotnie i żaden umówiony kontakt z klientem nie zostanie zapomniany lub pominięty.

Większa efektywność

Strategiczna rola systemów call center została zauważona i doceniona przez wiele przedsiębiorstw. Obecne działania ukierunkowane są na zwiększenie produktywności telemarketerów oraz usprawnienie procesu kontroli i organizacji ich pracy.

Baza klientów, skrypter rozmów, rejestracja kontaktów oraz Predictive Dialing to tylko niektóre narzędzia, z których korzystają użytkownicy systemu.

Zintegrowanie tych narzędzi w jednej aplikacji pozwala agentom dysponować lepszą wiedzą o kliencie, wpływa na szybszą obsługę, a co za tym idzie, również na wzrost poziomu satysfakcji klienta.

Predictive Dialing to system dedykowany do obsługi kampanii wychodzących. Oferuje autorski, unikalny algorytm wykonywania i zarządzania połączeniami. Funkcja ta minimalizuje czas bezproduktywny, poświęcony na takie czynności jak: wybierane połączenia, oczekiwanie na odebranie telefonu, połączenia z automatyczna sekretarką lub faksem czy zajęte linie.