Przejrzystość i łatwość obsługi

Każdy z modułów wyposażony jest w mechanizm autoryzacji dostępu do systemu. Użytkownik loguje się do swojego profilu przy użyciu indywidualnego loginu i hasła. Taka autoryzacja danych osobowych stanowi podstawę monitoringu pracy telemarketera- najważniejszej funkcjonalności nowoczesnego systemu Call Center.

Monitoring, czyli kontrola pracy pozwala na pełny przegląd czasu oraz efektów pracy określonego użytkownika systemu. Funkcja ta polega przede wszystkim na analizie statystyk pracy całego zespołu jak i poszczególnych telemarketerów, odsłuchaniu nagranych rozmów i analizie popełnianych błędów.

Manager call center, mając dobre narzędzie do pracy i zarządzania ludźmi, w postaci modułu Lidera aplikacji Marketell nie musi stać nad pracownikiem i pilnować go, podsłuchiwać. System odnotowuje każdą przerwę, każde połączenie, etc. Monitoring odbywa się w czasie rzeczywistym.

W systemach na żądanie, nie ma znaczenia gdzie znajduje się telemarketer. Nawet pozostający w domu pracownik może wykonywać swoje zlecenie. Praca z domu jest możliwa z wielu względów: nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych, dzięki pracy w chmurze przez Internet. Przepustowość domowych łączy internetowych jest wystarczająca dla transmisji głosu. Z praktycznego punktu widzenia, do pracy wystarczy laptop lub PC i słuchawki.

Moduły aplikacji

  • Moduł Lider- przeznaczony dla osób sprawujących nadzór nad grupą użytkowników systemu. Wspiera zarządzanie pracownikami, zespołami oraz kampaniami
  • Moduł Marketer- przeznaczony do wykonywania połączeń telefonicznych przez Telemarketera

Prostota i kontrola

  • Nadzór telemarketerów
  • Weryfikacja skuteczności telemarketera
  • Przechowywanie i odsłuchiwanie nagrań telemarketera
  • Porównywanie efektów pracy telemarketerów
  • Realizacja dodatkowych zadań, jak wydruk zaproszeń czy kopert